Úvod >

Obchodní podmínky

Dopravu zdarma pro Vás zajišťujeme firemními vozidly po celé ČR nebo Vám zboží zasíláme přepravní službou v nejbližších dodacích lhůtách od objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím - "KOUTECKÝ s.r.o." a jeho zákazníky (dále jen „kupující“).

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím voblasti prodeje zboží společností KOUTECKÝ s.r.o.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichžnedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamačnířád je kupující slovně informován prodávajícím před vlastním uskutečněním koupě upozorněn a mámožnost se s nimi seznámit v sídle firmy nebo prostřednictvím portálu www.koutecky.cz

Prodávající 

Název: KOUTECKÝ s.r.o.
Sídlo/bydliště: Družby 1413, 419 01 Duchcov
IČ: 63147084 DIČ: CZ63147084
Zapsaná: C 9279 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Telefon: +420 417 835 480
Email: hadry@koutecky.cz
Kontaktní adresa: Družby 1413, 419 01 Duchcov
Provozní doba: 6:30 - 15:00

Kupující

Kupujícím je dále jako spotřebitel.

Nákupní doklad

(NÁKUPNÍ DOKLAD SLOUŽÍ JAKO ZÁRUČNÍ A DODACÍ LIST) 
Kupující po telefonické či písemné objednávce (prostřednictvím elektronické pošty), bude obeznámen o dostupnosti zboží, případně bude informován o možnosti dodání zboží. Při dodání zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, převzít.

Kupující má možnost před vlastní koupí zboží zkontrolovat a případně opravit cenu dle nabízeného zboží a nebo od koupi odstoupit z důvodů poškození nebo dodání jiného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového portálu www.koutecky.cz nebo v sídle firmy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě koupě, budou vždy řešeny k oboustranné spokojenosti. Pokud nedojde k dohodě mezi oběma stranami, budou se tyto spory řešit dle platnéhon práva České republiky. 

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění nákupu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem či poskytnutí informací státním institucím dle zákona týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na portálu KOUTECKÝ s.r.o. jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny na portálu www.koutecky.cz jsou uvedeny bez DPH. Případné poplatky za dopravu jsou uvedeny v ceníku.

Reklamační podmínky

Případné reklamace je nutno uplatnit s přiloženým daňovým dokladem a to nejpozději do 24 měsíců od zakoupení zboží na adrese prodávajícího Družby 1413, 41901 Duchcov. Reklamaci vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, při převzetí zásilky je potřeba zkontrolovat neporušenost obalu. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci: informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně a dohodněte se na dalším postupu. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody: PLATBA V HOTOVOSTI na místě předání objednaného zboží objednavateli, po dohodě s firmou KOUTECKÝ s.r.o. převodem na číslo účtu: 3749889001/5500 vedený u Raiffeisen bank Teplice. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží je prováděno prostřednictvím autodopravy, kterou zajišťuje prodávající a to za příplatek dle platného ceníku nebo po ústní dohodě s kupujícím.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

KONTAKT
Ferrariho 3091/8
155 00 Praha

Mobil:774 026 700 Telefon:417 835 480

www.koutecky.cz
E-mail: objednavky@koutecky.cz